İsim soylu ve fiil soylu kelimeler

İSİM SOYLU KELİMELER                        FİİL SOYLU KELİMELER

 

A. Tam Anlamı Olanlar                                           1. Fiil
1. Tek Başına Görev Üstlenenler                           2. Fiilimsi
– İsim (Ad)                                                                a) İsim-fiiller (Ad-Eylem)
– Zamir (Adıl)                                                          b) Sıfat-Fiiller (Ortaç)
c) Zarf-Fiiller (Bağ-Fiil,Ulaç)
2. Başka Kelimelerle Birlikte Görev Üstlenenler
– Sıfat (Önad)
– Zarf (Belirteç)


B. Tam Anlamı Olmayanlar
– Edat (İlgeç)
– Bağlaç
– Ünlem

Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı gibi Türkçede dokuz çeşit kelime vardır. Bunlardan yedisi isim soylu, ikisi fiil soyludur.

Bir Yorum “İsim soylu ve fiil soylu kelimeler”

  1. Didem Benim Avradım dedi ki:

    İSİM – FİİLLER:Fiil soylu sözcüklerin sonuna –mak, -mek , -ış, -iş, -uş, -üş, -ma, -me ekleri getirilir

Bir yorum bırak