Konu Etiketleri ‘fiilden isim yapma’

İsmin Yükleme hali

Türkçede pek çok önemli konu vardır. Bu konuların her birinin ayrı bir önemi vardı. Zira tek bir harfin bile yerinde kullanılması büyük önem arz eder.
Konuya bu açıdan bakılması gerektiğini ifade ettikten sonra konu anlatımına geçebiliriz.

Belirtme (Yükleme) Hâli: ı, -i, -u, -ü eklerini alan isimler bu duruma girer. Bu isimler genellikle belirtili nesne olur.
Defteri, okulu…  Ali kitabı aldı. (Belirtili  nesne)
ev-i gördüm, kapı-y-ı açtım, okul-u boyadılar, gül-ü koparmayın…

NOT : Türkçede üçt çeşit -i (-ı, -u, -ü) eki vardır. Bunları birbirine karıştırmamalıyız.

  • Köyü güzelmiş (iyelik eki)
  • Köyü gezdiler (hal eki)

Ört-ü, diz-i (fiilden isim yapma eki)