Konu Etiketleri ‘sıfat fiiller’

İsim soylu ve fiil soylu kelimeler

İSİM SOYLU KELİMELER                        FİİL SOYLU KELİMELER

 

A. Tam Anlamı Olanlar                                           1. Fiil
1. Tek Başına Görev Üstlenenler                           2. Fiilimsi
– İsim (Ad)                                                                a) İsim-fiiller (Ad-Eylem)
– Zamir (Adıl)                                                          b) Sıfat-Fiiller (Ortaç)
c) Zarf-Fiiller (Bağ-Fiil,Ulaç)
2. Başka Kelimelerle Birlikte Görev Üstlenenler
– Sıfat (Önad)
– Zarf (Belirteç)

B. Tam Anlamı Olmayanlar
– Edat (İlgeç)
– Bağlaç
– Ünlem

Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı gibi Türkçede dokuz çeşit kelime vardır. Bunlardan yedisi isim soylu, ikisi fiil soyludur.